Je bent hier:

Herms Epe, al bijna 150 jaar een begrip

In 1876 begon de heer A.J. Herms (Albert-Jan voor zijn vrienden) een bedrijfje dat zich richtte op de wagenmakerij en het vervoer. Zijn zoon, Willem Herms, nam in 1910 een deel van de zaak over, namelijk de vervoersafdeling. De vorm van vervoer noemde men toen paardetraktie en naast direkteur was Willem ook voerman. Uiteraard werden de ritten ± 75 jaar geleden veelal uitgevoerd met een wagen waar een vermogen van 1 pk voor liep en die een bakinhoud van 1 hele m³ had. Het laden van de kar geschiedde uiteraard nog met de schop. Vanwege het, in verhouding tot het werkgewicht bij een volle bak, geringe vermogen van één pk, werd de bak maar tot de helft gevuld. Het paard kon de volle vracht namelijk niet in één keer uit de zandput trekken. Ondanks het gebrek aan scholing breidde de zaak zich uit en nam Willem Sr. twee man in dienst, zijn zonen Albert-Jan en en Willem Herms Jr.

De eerste vrachtwagen

In 1933 deed ook de vooruitgang bij Herms zijn intrede. De eerste vrachtwagen, een chevrolet, werd aangekocht. Het vervoer bestond voor het overgrote deel uit transport van zand, steen, grind, hooi en kolen. Na door hun vader volledig te zijn ingewerkt, namen in 1952 ‘ De Zoonen Albert-Jan Herms en Willem Herms Willemszoon’ , de zaak over. Hun enigste inbreng was toen hun arbeid en vlijt. Onder leiding van dit duo werd de zaak verder gemoderniseerd en aan het eind van de 50-er jaren deed de eerste wiellader zijn intrede. In 1968 werd de zaak gesplitst in twee afzonderlijke ondernemingen. De oudste zoon, Albert-Jan Herms ging verder met het expeditie-gedeelte en Willem Herms Willemszoon (Willem Herms van de sjouwer) nam het transportgedeelte voor zijn rekening. Door samen met zijn zoons, (die toen nog gewoon in loondienst waren) dag en nacht hard te werken, werd de zaak weer aanzienlijk uitgebreid.

Vier zoons

Elf jaar later, in 1979, deden ook zijn vier zoons hun intrede in het bedrijf. Dit zijn Willem Herms, Cornelis Herms, Hendrikus Herms en Eimbert Jan Herms. Twee als chauffeur, één als machinist en één kreeg de algemene leiding. Dit alles gebeurde toen nog onder toezicht van hun vader. In 1983 namen zij met hun vieren de algeheleleiding over. Vanaf 2009 is de daaropvolgende generatie ook toegetreden tot de directie. Vanaf 2015 hebben zij met hun vieren de algehele leiding.

Vestigingen

Sinds de oprichting is het bedrijf aan de Kuipersweg in Epe gevestigd geweest. Maar door forse uitbreidingen moest deze aloude vestigingsplaats in 1987 plaatsmaken voor de huidige locatie aan de Hammerstraat in Epe. In 1992 zijn we gestart met een nevenvestiging aan de Padvinderslaan in Doetinchem. Door toenemende werkzaamheden in deze regio werd deze vestiging in 2002 verruild voor een nieuw bedrijfspand aan de Logistiekweg te Doetinchem. Om meer landelijke dekking te creëren is er in 2012 de vestiging Amersfoort gestart.

sbb-beeldmerkZW