Herms sponsort lessen Veilig op Weg

- PERSBERICHT -

Herms sponsort lessen Veilig op Weg. Chauffeurs krijgen instructie over voorlichting aan groep 7 en 8. Herms Grondverzet, Kraanverhuur en afvalinzameling gaat Veilig Verkeer Nederland ondersteunen bij het lesprogramma Veilig op Weg.

Dit programma leert kinderen hoe ze moet handelen wanneer ze een vrachtwagen of ander groot voertuig op de weg tegenkomen. De nadruk ligt hierbij op de dode hoek bij grote voertuigen. Herms sponsort de lessen door vanuit de vestigingen Epe en Doetinchem een aantal dagen per jaar een vrachtwagen met chauffeur beschikbaar te stellen. De chauffeur ondersteunt de binnenlesgever van Veilig Verkeer Nederland bij het praktische gedeelte van de lessen.

Peter van Milligen uit Doetinchem en Corné van Velzen uit Epe gaan de lessen vanuit Herms ondersteunen en kregen, samen met vrijwilligers van VVN-afdeling Epe les in het lesgeven over de Dode Hoek. Ondanks dat Corné nog tot laat in de nacht in de weer was met gladheidsbestrijding in de gemeente Epe, straalde hij volop enthousiasme uit. “Als chauffeur zie ik dagelijks gevaarlijke situaties in het verkeer. Dat geldt helemaal in een vrachtwagen omdat je dan ook nog eens beperkt zicht hebt. Kinderen laten ervaren, hoe beperkt dit zicht is en leren hoe ze het voor zichzelf veilig kunnen houden, is dan ook erg belangrijk.”

Ook Willian Herms ziet het belang van goede voorlichting in. “Als bedrijf doen we er alles aan om onze chauffeurs goed op te leiden. Maar zij zijn niet alleen in het verkeer. Nu we op deze manier ook kinderen kunnen leren hoe zij moeten handelen als ze een groot voertuig tegenkomen, leveren we aan twee kanten een bijdrage aan veiliger verkeer, aldus Herms. Hij hoefde dan ook niet lang na te denken toen de vraag voor sponsoring via Marcel Herms bij hem terecht kwam.

Over Veilig Verkeer Nederland

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is een maatschappelijk betrokken vereniging die sinds 1932 gericht is op het bevorderen van een veilige verkeersdeelname van alle verkeersdeelnemers met een extra accent op kwetsbare groepen in de samenleving. Via een landelijk netwerk van vrijwilligers is VVN rechtstreeks verbonden met verkeersdeelnemers van jong tot oud en weet zij wat er speelt op straat. Vanuit deze kennis levert VVN een duurzame bijdrage aan veilig verkeer in Nederland. Enerzijds via bewustwording en gedragsverandering van verkeersdeelnemers. Anderzijds via beïnvloeding van de verkeersinfrastructuur en regelgeving. VVN biedt aansluiting voor organisaties om maatschappelijk engagement te tonen. VVN streeft er naar om zoveel mogelijk mensen en organisaties te stimuleren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid: iedereen veilig over straat!

ISO 9001         ISO 14001          VCA_herms         rva         NIWO         sbb beeldmerkZW